Projectcontroller | Financieel adviseur

Persoonlijke gegevens

Ik ben een ervaren Business / Project Controller met een brede, toekomstgerichte blik. Een teamplayer die zich nieuw werk snel eigen maakt en gaat voor efficiencyverbetering en kostenbesparing. Mijn energie haal ik uit het samenwerken met professionals die betrokken zijn bij de inhoud. Het liefst werk ik in een projectomgeving waarbij ik mijn kwaliteit, het zo breed mogelijk ondersteunen van de programma-/projectleider, goed kan inzetten. Ik ben kritisch maar altijd constructief om zo de (project-)voortgang te bevorderen.
Mijn voornaamste kennis en ervaring ligt op het gebied van:
•Opstellen, ondersteunen en bewaken van budgetten en rapportages
•Indienen van wetenschappelijke subsidieaanvragen (EU-Horizon2020, NWO)
•Initiëren van veranderprocessen (bijvoorbeeld projectmedewerkers (mede)verantwoordelijk maken voor het tijd en geld aspect binnen projecten)
•Vertalen van complexe financiële en juridische projectvoorwaarden in leesbare en praktische handleidingen
Mijn kerncompetenties zijn:
•Inhoud centraal stellen
•Aanpakken juist als er tegenwind is
•Medewerking krijgen van mensen
•Organiseren en coördineren
•Coachen
•Analyseren
•Resultaatgericht en tijdsbewust werken
BIJZONDERE PROJECTEN EN PROGRAMMA’S
EU Horizon 2020 project EHRI (European Holocaust Research Infrastructure)
Het NIOD was coördinator EHRI: (m€ 9,2; 19 partners uit 13 landen). Binnen dit project heb ik de complexe Europese financiële en juridische regelgeving inzichtelijk gemaakt en gecommuniceerd met de partners, o.a. middels in huis opgestelde handleidingen en presentaties op de General Partner Meetings. In samenspraak met de coördinator heb ik de begroting opgesteld, het rapportageprotocol ontwikkeld, voortgang bewaakt en de financiële eindrapportage met een goedkeuring van de accountant opgeleverd. Gedurende het project heb ik de begroting aangepast en deze via de formele procedure goedgekeurd gekregen bij de subsidiegever.
Netwerk Oorlogsbronnen
Voor het programma Netwerk Oorlogsbronnen (m€ 3,3; meerdere subsidieverstrekkers en meerdere uitvoerders) heb ik de complexe begroting samengesteld en meegeholpen bij de programma inrichting. Tevens was ik contactpersoon voor de diverse subsidiegevers waaronder het Ministerie van VWS. In samenspraak met de programmamanager heb ik de rapportage protocol ontwikkeld. Voor de Pre-aanvraag (m€ 0,5) heb ik de begroting opgezet, voortgang bewaakt en de financiële eindrapportage met een goedkeuring van de accountant opgeleverd.

01 09 2016
€ 86-100 per uur
0-40 uren per week
Projectcontroller Financieel adviseur

Kennis & Vaardigheden

Accountview Oracle
Onderwijs Overheden Overige non-profit
Budgettering Financial control Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Managementadvies Managementondersteuning Planning & control Project control
Nog niet ingevuld

Relevante werkervaring

Business Controller / Project Controller

KNAW-NIOD in Amsterdam
september 2006 tot oktober 2016

Taken en verantwoordelijkheden

Business Controller / Project Controller
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam
NIOD is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Lid van het managementteam, Verantwoordelijk voor het opstellen van meerjarenbegroting, kwartaalrapportage en jaarrekening. Tevens projectcontroller voor de grote/complexe EU en NWO projecten/programma’s. Contactpersoon voor de KNAW en de accountantsdienst (E&Y).

Professionalisering van de afdeling Financiën
Onder mijn leiding is de afdeling Financiën van een rapporterende administratie veranderd in een proactief en ondersteunend team dat als een volwaardige partner werd gezien en al vanaf de projectstart deelnam. Tevens werd het hierdoor mogelijk om voor de zeer grote projecten EHRI en Netwerk Oorlogsbronnen de complexe administratie en coördinatie in huis te organiseren.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.