Projectcontroller

Persoonlijke gegevens

Sinds 1990 projectcontroller voor met name infrastructurele werken vanuit de zijde van de opdrachtgever. Van kleine projecten tot zeer grote projecten, voor zowel de startfase, als de uitvoeringsfase. Van projectopzet tot inrichten en beheren van de projectadministratie tot rapportage aan projectleiding, directie en bestuur. Gebruiker van vooral SAP en Oracle. Bekend met GEOC als stand alone beheerssysteem.
Bekend met UAV / RAW als met USAVgC.

03 01 2022
€ 86-100 per uur
20-32 uren per week
Projectcontroller

Kennis & Vaardigheden

Excel Oracle SAP
Bouw & vastgoed Logistiek / transport Overheden
Financial audit Financial control Forecasting Planning & control Project control
Nog niet ingevuld

Relevante werkervaring

Senior projectcontroller

Provincie Noord-Holland in Haarlem
februari 2013 tot september 2017

Taken en verantwoordelijkheden

  • Met een team van drie projectcontrollers wordt vorm gegeven aan de wens van de provincie om binnen het werken in IPM-teams, gestoeld op de werkwijze van RWS, de huidige invulling van de projectcontrollers om te buigen van voornamelijk financieel gericht naar beheersing van de projectfinanciën
  • Verantwoordelijk voor financiën van een aantal beweegbare kunstwerken, reconstructie N241 te Schagen, en aanleg HOV van Huizen naar Hilversum
  • Intake nieuwe projecten, vertaling SSK naar standard beheerselementen, mede opstellen projectplan
  • Praktische aanpak van de uniforme financiële rapportage en tijdverantwoording. Uitwerken in processen en procedures
  • Opzet uniforme projectrapportage GROTIK-aspecten, mede te gebruiken door programmacontrol
  • Vormgeven van functie projectadministrateur als lichtere functie, zodat projectcontroller meer projecten kan beheersen
  • Voorbereiden tertiaal-rapportage

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.