Manager finance & control | Business controller

Persoonlijke gegevens

Ik werk al ruim zeventien jaar als interim manager. Ik beschik over een brede ervaring binnen een groot aantal MKB-organisaties, grote bedrijven en multinationals. Mijn meest recente opdrachtgevers zijn Syntrus Achmea Real Estate & Finance BV, J&D Leidingsystemen BV, VGZ, 2012 Architecten, HDV Bank, Achmea en SNS Property Finance.

Ik heb ruime ervaring als algemeen leidinggevende, programmamanager en projectmanager binnen de aandachtsgebieden Financieel Management, Business en Financial Control. Het ‘in-control’ brengen van een bedrijf of bedrijfsonderdeel en het realiseren van evenwicht tussen commercie, financiën, efficiency en risico’s zijn activiteiten die ik met grote regelmaat uitvoer.

Ik ben een ervaren sparring partner voor directie en bestuurders. Ik ben creatief en inventief in het behalen van het overeengekomen resultaat. Hierbij zoek ik continue afstemming met opdrachtgevers, teamleden en medewerkers. Zo creëer ik draagvlak en commitment. Ik ben een gedreven people manager, bij uitstek geschikt om, als leider van een team of in samenwerking met collega’s, het afgesproken resultaat binnen de vastgestelde kaders te realiseren.

Ik houd mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling op peil; ik beschik over actuele kennis van ontwikkelingen, technieken en tools binnen het financiële marktsegment.

27 03 2017
€ 86-100 per uur
40-40 uren per week
Manager finance & control Business controller Financieel directeur/CFO

Kennis & Vaardigheden

Accountview Exact Exact Globe Excel Hyperion SAP Twinfield Unit 4
Bouw & vastgoed Financiële instellingen Logistiek / transport Overige non-profit Verzekeringswezen Zakelijke dienstverlening Zorg & welzijn
Activity based costing Budgettering Business analysis Business control Business planning Corporate finance Due diligence Financial analysis Financial control IFRS implementatie In control statement Interne en externe rapportages Management accounting Mergers & acquisitions Planning & control Project control Tax-accounting Turnaround management Value based management
Basel II IFRS

Relevante werkervaring

Manager Business Control

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. in Amsterdam
november 2015 tot december 2016

Taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling Business Control (6 medewerkers) direct onder de Statutaire Directie. Lid van het Management Team.

Opdracht bestond, naast de dagelijkse leiding en ontwikkeling van het team, o.a. uit de volgende onderdelen/activiteiten:
• Optimalisering afdeling business en financial control: verbeteren processen, procedures en rapportages, verbeteren mentaliteit, kennis en kunde van medewerkers;
• Sparingpartner directie en management: geven van gevraagd en ongevraagd advies. Verbeteren van organisatie inrichting;
• (Eind)verantwoordelijk voor alle financial control activiteiten, waaronder de maandelijkse afsluiting, opstellen balansdossiers en de verschillende financiële rapportages;
• Verantwoordelijk voor het opstellen en verder optimaliseren van de diverse managementrapportages (cijferanalyses, KPI-, maand- en kwartaalrapportages) voor directie, management en aandeelhouder (Achmea);
• Eindverantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag en jaarrekening boekjaar 2015 van Syntrus Achmea Real Estate & Finance BV, Syntrus Achmea Hypotheken BV en Syntrus Achmea Verzekeringen BV (IFRS en RJ);
• Verantwoordelijk voor het opstellen van Key Risk & Key Controls, implementatie en uitvoering van het Key Risk & Key Controls proces (in control zijn en toetsing (audit) daarop van de organisatie);
• Ontwikkeling en implementeren debiteurenmodule en boekingsproces in Coda en de implementatie hiervan in het financial control proces;
• Verantwoordelijk voor de aanlevering van de rapportages (Finrep & Corep) aan de Nederlandse Bank;
• Implementatie btw-proces binnen Syntrus Achmea Real Estate & Finance en fiscaal advies en behandeling van fiscale vraagstukken;
• Verantwoordelijk voor vastleggen van alle financiële feiten (inkoopfacturen, memoboekingen etc.).

Resultaat: Optimaliseren van de afdeling Business Control. Efficiëntere en effectievere werkstromen en procedures. Verbeteren (kennis en kunde) Business control team. Verbeteren management informatie proces met inhoudelijk goede en tijdige stuurinformatie.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.