Manager finance & control | Business controller

Persoonlijke gegevens

Ervaren adviseur en interim manager bij overheid en not for profit organisaties op het gebied van financiën en control. Mijn ervaring betreft de volgende aandachtsgebieden:
• Leidinggeven aan professionals, coachen van medewerkers, coördineren diverse teams, organiseren van workshops
• Opzetten van-, inrichten van- en uitvoeren geven aan de planning en control functie, interne auditfunctie, financiële functie
• Interne Controle, kwaliteitsonderzoeken en audits, VIC (gericht op onder meer betrouwbaarheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency).
• Opstellen en uitvoeren auditplan voor WMO, Jeugdzorg en participatie, subsidies, BTW, VpB, jaarrekeningenwerk grondexploitaties
• Gevraagd en ongevraagd financieel en/of bedrijfseconomisch adviseren (intern/extern)
• Adviseren van het management bij opstellen van onder meer Dienstverleningsovereenkomsten, kostprijs en tariefbepaling, integriteitsonderzoek, toereikende reserves en voorzieningen,
• BBV, gemeentefinanciën en gemeentelijke systemen
• Risicomanagement, weerstandsvermogen
• Verbonden partijen
• Sociaal Domein, Infrastrucurele werken,
• Plannen, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden binnen aandachtsgebied van control en financiën
• Projectbeheersing infrastructurele werken (managementinformatie, rapportages, werkprocessen)
• Beschrijven (primaire en secundaire) processen
• Planning-, ontwikkeling- en beoordelingsgesprekken voeren
• Coördineren van het jaarrekeningproces, -begrotingsproces, -voorjaarsnota en najaarsnota.


31 10 2022
€ 86-100 per uur
8-40 uren per week
Manager finance & control Business controller Hoofd administratie

Kennis & Vaardigheden

Cognos Exact Excel Oracle SAP
Accountancy Overheden Overige non-profit Semi-overheid Zakelijke dienstverlening
AO/IB specialisme Business control Business planning Financial audit Financial control Forecasting Governance Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementadvies Managementondersteuning Operational audit Planning & control Project control Risk & compliance Riskmanagement
Nog niet ingevuld

Relevante werkervaring

Sr. concerncontroller

Gemeente Gouda in Gouda
november 2017 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

  • Aansturen van de opvolging van de managementletter door de lijnorganisatie 
  • Vormgeven van en mede uitvoering geven aan het auditplan voor subsidies, BCF
  • Opstellen PvA voor onderzoek naar en verbeteren van de governance Verbonden Partijen
  • Vormgeven standaard voor BIV/AO

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.