Manager finance & control | Hoofd administratie

Persoonlijke gegevens

Mijn leiderschapsstijl kenmerkt zich door team-overschrijdende samenwerking, daadkracht, communicatie, echte aandacht en openheid. Door middel van het formuleren van concrete doelstellingen, het maken van realistische en ambitieuze plannen en een nauwgezette voortgangsbewaking kan ik complexe vraagstukken en projecten tijdig en succesvol afronden.

13 jaar ervaring in grote, internationale organisaties op het gebied van controlling en accounting vraagstukken en projecten.

Als finance professional ben ik het sterkst in een organisatie/functie waarvan de visie en de aanpak aansluiten bij mijn leiderschapsstijl en competenties zodat we mekaar als (finance) team kunnen versterken en aanvullen.

Key words: Finance Manager, Expert in accounting, IFRS, Belgian GAAP, Dutch GAAP, Luxembourg GAAP, SAP, Annual accounts, Interim, International, Profit, Merger, Acquisition, Month closing, Year End Closing, Financial audit, Projects, French, PPA, Business control, KPI, Projects, Available, Beschikbaar, Freelance

01 07 2017
€ 86-100 per uur
32-40 uren per week
Manager finance & control Hoofd administratie Business controller

Kennis & Vaardigheden

Cognos Excel Microsoft Dynamics NAV SAP SAP Fico
Logistiek / transport Olie, gas & energie Retail Zakelijke dienstverlening
Activity based costing Budgettering Business analysis Business control Business planning Consolidatie ERP-implementatie Financial analysis Financial control Forecasting IFRS implementatie Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementondersteuning Mergers & acquisitions Operational audit Planning & control
Dutch GAAP IFRS

Relevante werkervaring

Manager General Accounting

EFR BV in Breda
september 2010 tot juni 2016

Taken en verantwoordelijkheden

Als Europese finance manager ligt de dagelijkse focus op

• Het coordineren en coachen van het general accounting team (5FTE) en het optimaliseren van de werking en processen
• De maandelijkse boekhoudkundige consolidatie van alle Europese entiteiten (8 consolidatie-entiteiten/25 juridische entiteiten)
• Een accurate en betrouwbare maandelijkse, trimesteriële en jaarlijkse closing cyclus binnen de deadlines
• Het opmaken en reconciliëren van audit- en balansdossiers
• De review en coordinatie van de maandelijkse variantie-analyse en interne rapportering(ondermeer cash flow, covenant reporting)
• Het begeleiden van externe en interne auditteams
• Opmaak en nazicht van de statutaire jaarrekeningen conform Dutch GAAP, Belgian GAAP en Luxembourg GAAP
• Het opmaken en nazicht van de geconsolideerde jaarrekening en cash flow rapportering conform IFRS- en de groepsvereisten
• Het adviseren inzake ad hoc boekhoudkundige vraagstukken

Realisaties op projectbasis:
• Financiële verwerking en rapportering van acquisities en fusies
• Begeleiden, adviseren en financieel administreren van de `purchase price allocation` in samenwerking met externe waarderingsspecialisten
• Inkorten van de maandelijkse closing cyclus
• Opzetten van een formele maandoverdracht naar het management
• Initiëren, uniformiseren en optimaliseren van de accounting manual
• Internaliseren van het jaarrekening-proces
• Integreren en unifromiseren van de Europese boekhoudkundige werkzaamheden

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.