Manager finance & control | Financieel adviseur

Persoonlijke gegevens

Ik ben een senior interim-manager, die zeer deskundig is op het gebied van bedrijfsvoering, control, financiën, gebiedsontwikkeling, planeconomie, plankosten, regiomarketing, sociaal domein, vastgoed en werkvoorziening. Ik heb een objectieve benadering van zaken. Ik weet hoe (financiële) bedrijfsvoering gegevens tot stand komen, denkt procesmatig en ben in staat bedrijfsvraagstukken in (financieel) economische termen te vertalen en te presenteren. Ik heb zeer grote kennis van de (financiële) verslaggeving, zodanig dat ik in staat ben onjuistheden in (financiële) informatie te detecteren en te corrigeren. Ik beschik over een groot analytisch vermogen, weet hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden. Vanwege mijn grote kennis en ervaring ben ik intuïtief sterk in het aanvoelen van situaties en het nemen van beslissingen. Ik weet in de meest complexe en hectische situaties de balans te bewaren. Ik blijf te allen tijde stabiel en betrouwbaar en ik heb daarmee een rustige invloed op medewerkers. Verder ben ik creatief, doortastend, inventief, stressbestendig en vastberaden in mijn handelen. Mijn presentatie is vriendelijk, alsook zakelijk, commercieel, en overtuigend. Ik ben een volwaardige gesprekspartner van het management. De passie voor het vak en de behoefte kennis en inzicht te delen ten gunste van een positieve ontwikkeling, maakt mij een betrokken en toegewijde teamspeler.

Aanpak:
 Brengt (complexe) vraagstukken altijd tot een goed einde;
 Geeft inzicht in ingewikkelde processen;
 Zet projecten en processen in de benen;
 Stroomlijnt en realiseert processen en projecten met competitie en tegengestelde belangen;
 Beschikt over beleidsmatige kennis en ervaring op gebied van financiën, ruimte en vastgoed;
 Herkent belangen om te komen tot overeenstemming;
 Kiest voor een objectieve aanpak;
 Coördineren en coachend leidinggeven;
o Verantwoordelijkheid geven, kennis en inzicht overbrengen, aanpak vanuit de organisatie in plaats van eigen idee neerleggen.

Kernwaarden:
 Wijsheid;
o Kennis en ervaring, wijze beslissingen durven nemen;
 Intelligentie;
o (Complexe) vraagstukken kunnen oplossen;
 Coachend
o Kennis en inzicht overbrengen en borgen;
 Belangenbehartigend;
o Tegengestelde belangen herkennen en behartigen;
 Betrouwbaar;
o Geloofwaardig, er veilig op kunnen bouwen en brengt zaken tot een goed einde.

01 12 2016
€ 71-85 per uur
32-40 uren per week
Manager finance & control Financieel adviseur Financieel directeur/CFO

Kennis & Vaardigheden

Accountview Afas Caseware Cognos Exact Exact Globe Exact Windows Excel Hyperion Microsoft Dynamics NAV SAP Unit 4
Bouw & vastgoed Financiële instellingen Logistiek / transport Overheden Volkshuisvesting Zakelijke dienstverlening Zorg & welzijn
Activity based costing AO/IB specialisme Budgettering Business analysis Business control Business planning Consolidatie Corporate finance Due diligence ERP-implementatie Financial analysis Financial audit Financial control Forecasting Governance IFRS implementatie In control statement Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementadvies Managementondersteuning Operational audit Planning & control Project control Risk & compliance Riskmanagement Tax-accounting Treasury Turnaround management Value based management
Basel II Dutch GAAP IFRS SAS70 Solvency II SOX US GAAP

Relevante werkervaring

Senior Financieel Adviseur

Gemeente Westland in Naaldwijk
mei 2016 tot september 2016

Taken en verantwoordelijkheden

Aangesteld in de functie van senior financieel adviseur AO & IB bij de afdeling BAS / Financiële Concerntaken bij de gemeente Westland. In deze functie heb ik organisatiebreed, in samenspel, een kwaliteitsslag gemaakt in de opzet en de werking van de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Beheersing (IB), inclusief de daaraan gekoppelde interne auditing. De doelstelling om enerzijds een zelf controlerende organisatie te zijn en anderzijds als organisatie in control te is behaald. Een goed opgezette interne controle is een belangrijke pijler waarop de gemeente in het kader van planning en control moet kunnen steunen. Niet alleen voor wat betreft het controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen en het afleggen van verantwoording. Het is de nadrukkelijke intentie van het college van B&W en het management van de organisatie om in samenspel de interne controle transparant te organiseren en verder te optimaliseren.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.