Manager finance & control | Financial controller

Persoonlijke gegevens

0620019803

30 03 2016
€ 71-85 per uur
24-24 uren per week
Manager finance & control Financial controller Business controller

Kennis & Vaardigheden

Exact Globe Twinfield
Onderwijs Overheden Zakelijke dienstverlening Zorg & welzijn
Business control Business planning Financial control Governance Interne en externe rapportages Managementadvies Managementondersteuning Planning & control
Nog niet ingevuld

Relevante werkervaring

Adviseur financieel-economische bedrijfsvoering

Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en omstreken in Appingedam
januari 2016 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Realisatie van de veranderdoelen en de daarbij benoemde activiteiten vindt plaats op basis van samenwerking en informatieverstrekking/communicatie met verschillende medewerkers en functionarissen binnen EZA en/of de EZA-deelnemers.
Verantwoordelijkheden van de adviseur financieel-economische bedrijfsvoering:
- Coördineren van procesvoorstellen voor financieel beheer;
- Periodiek overleg met medewerkers van accountantskantoor over tussentijdse financiële cijfers en de toelichting/analyse van de verschillen met de begroting;
- Periodiek overleg en afstemming met de praktijkmanager huisartsen;
- Periodiek overleg met facilitair manager;
- Voorbereiden van bestuursbesluiten in relatie tot de thema’s ‘Organisatie en besturing’, ‘Fiscale zaken’ en ‘Personele zaken’;
- Regierol bij jaarverslag en jaarrekening over 2015;
- Regierol bij begroting 2016 en financieel beheer 2016;
- Regierol bij ‘Plannen voor 2017’;
Bevoegdheden van de adviseur financieel-economische bedrijfsvoering:
- Namens het bestuur tussentijdse afstemming en informatie-uitwisseling met vertegenwoordigers van extern accountantsbureau (verantwoordelijk voor financiële administratie, controle van de opbrengsten en tussentijdse financiële kwartaalrapportage);
- Interne en externe communicatie over eigen rol en activiteiten;
- Als adviseur deelnemen aan bestuursvergaderingen.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.