Manager finance & control | Financieel directeur/CFO

Persoonlijke gegevens

Als bedrijfskundig professional ligt mijn expertise bij de overheid. Momenteel ben ik werkzaam in een rol als concern controller/hoofd financiën. Maar ik heb ook opdrachten vervuld waarbij ik bedrijfsvoeringsafdelingen vorm moest geven na organisatie (door) ontwikkelingen; ondersteunende afdelingen mee moest laten bewegen op een krimpende omzet alsmede het opzetten van een bedrijfsbureau van een gemeentelijke dienst (genomineerd voor Public Finance Award). Nadere detaillering treft u aan bij de werkervaring

Leidinggevende rollen binnen bedrijfsvoering in verschillende non-profit organisaties, vormen de rode draad in mijn carrière. Dit betreft zowel eindverantwoordelijke rollen (concern- en directiecontroller) als middenmanagementrollen (sectormanager, hoofd financiën, -control of bedrijfsvoering). Ik heb uitgebreide ervaring opgedaan in verschillende non-profit organisaties met de genoemde ondersteunende activiteiten.

Ik ben daarbij altijd op zoek naar de rol of functie waarin ik mijn kwaliteiten ten dienste kan stellen van organisatiedoelstellingen en bij kan dragen aan de ontwikkeling van medewerkers. Ik kijk hierbij naar de situatie, de variëteit in zelfstandigheid van medewerkers en de complexiteit van het werk. Ik heb een sterk ontwikkeld situationeel leiderschap: ik kijk hierbij naar geschiktheid en zelfstandigheid van medewerkers. Doordat ik goed ingevoerd ben in het gehele spectrum van taken binnen de bedrijfsvoeringskolom, ben ik in staat om per medewerker en situatie mijn leiderschapsstijl effectief aan te passen waardoor medewerkers groeien in taakvolwassenheid.

01 05 2022
€ 101-115 per uur
0-40 uren per week
Manager finance & control Financieel directeur/CFO Finance manager

Kennis & Vaardigheden

Cognos Exact Excel JD Edwards SAP
Overheden Overige non-profit Semi-overheid Zorg & welzijn
AO/IB specialisme Budgettering Business analysis Business control Business planning Corporate finance Forecasting Governance Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementadvies Managementondersteuning Planning & control Project control Risk & compliance Riskmanagement Treasury
Nog niet ingevuld

Relevante werkervaring

Afdelingshoofd financien & Control/concerncontroller

Over-gemeenten in Wormerland
april 2020 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Ik ben in april 2020 begonnen bij Over-gemeenten als concern controller
maar door het vertrek van het hoofd bedrijfsvoering in de week van mijn start
heb ik de rol van concern controller direct gecombineerd met die van hoofd financiën.
In deze rol ben ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en daarin de eerste
adviseur voor de algemeen directeur van deze gemeenschappelijke regeling, Ik
ben aangaande de bedrijfsvoering ook de eerste adviseur van de wethouders financiën
van de beide gemeenten waar we voor werken.  Ik ben integraal manager van de afdeling Financiën
en Control, een afdeling van 12 professionals en eindverantwoordelijk voor alle
P&C-producten van de drie entiteiten waar we voor werken.  De situatie bij Over-gemeenten laat zich het
beste omschrijven als hectisch. Enerzijds door de Corona-pandemie die net in
april 2020 zijn weerslag kreeg op de werkvloer met thuiswerken. Anderzijds was
er binnen de organisatie sprake van veel wisselingen binnen het management en
directie. Een situatie waar in september 2021 met de aanstelling van een nieuwe
vaste directeur hopelijk een einde aan is gekomen.  Ondanks deze situatie ben ik er met mijn team in
geslaagd om stappen te zetten in de verbetering van de bedrijfsvoering. Enkele
concrete zaken waar ik deze periode voor heb gezorgd: vaststelling van de
formatie waar voorheen geld gestuurd werd gewerkt;  teamvorming met drie nieuwe mensen ondanks
corona; doorontwikkeling naar businesscontrol; bedrijfsmatige ondersteuning van
de 6 directeuren waar ik deze periode mee te maken heb gehad zodat zij hun rol
in het DB en AB goed konden vervullen; nieuwe beleidskaders opgesteld (risicomanagement
en weerstandsvermogen,  Misbruik &
Oneigenlijk gebruik), geharmoniseerd voor de drie entiteiten; processturing van
het uit raadsleden bestaande ombuigingsteam inzake de noodzakelijke ombuigingen
richting een sluitende begroting 2022 en verder voor Wormerland; op orde
brengen van het contractmanagement; verbetering van de inkoop en de positie die
inkoop inneemt in de organisatie; daarnaast heb ik diverse noodzakelijke
verbeteringen binnen de bedrijfsvoering aan de orde gesteld in het MT waar we
nu binnen de Over-gemeenten mee aan de slag zijn.·        
Eerstverantwoordelijke voor de
bedrijfsvoering van de drie entiteiten (Wormerland, Oostzaan en Over-gemeenten)·        
Eerste adviseur van algemeen directeur
en colleges op het gebied van de bedrijfsvoering·        
Secretaris van de staven
bedrijfsvoering Wormerland en Oostzaan·        
Adviseur bij de commissies financiën
Wormerland en Oostzaan·        
Integraal manager van de afdeling
financiën en control·        
Vormgeven geharmoniseerd beleidskader
risicomanagement en weestandsvermogen alsmede de implementatie daarvan in de
organisatie·        
Vormgeven geharmoniseerd beleidskader
voorkomen en bestrijden Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O)·        
Opstellen visiedocument ‘Road to
Control’ gericht op doorontwikkeling afdeling financiën en control en uitvoeren
van daarin opgenomen verbeterpunten o.a. Businesscontrol en
rechtmatigheidsverantwoording·        
Processturing van het noodzakelijke
ombuigingstraject richting sluitende begroting 2022 en verder·        
Verantwoordelijk voor verbetering
inrichting en inzet Pepperflow·        
Verbetering inkoop en positionering
van inkoop binnen de organisatie·        
Verbeteren van de sturingsinformatie
op basis van bronsystemen

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.