Financieel adviseur | Treasurer

Persoonlijke gegevens

Ruim 30 jaar ervaring in financieel- en treasurymanagement, actief in de zorg-, (semi)publieke- en financiële sector, met focus op 1) Strategie en beleid vertalen in nieuwe businessmodellen; 2) Oplossen cashflowproblemen door optimaliseren treasuryfunctie, financiering en werkkapitaal; 3) Verbeteren van de bedrijfsvoering (processen, AO/IC, marap’s en risicomanagement).
In diverse rollen inzetbaar, zoals (business)controller, adviseur, treasurer, projectleider, sparringpartner, toezichthouder en docent. Met behulp van (eigen) modellen (canvas-businessplan, cashflowprognose) maak ik de financiële haalbaarheid en cashflowpositie inzichtelijk. Inclusief diverse scenario-, gevoeligheids- en risico analyses; ratio’s (DSCR, LTV, EBITDA, ROIC, WACC) en niet-financiële criteria (welvaart, beleid, etc.)

03 01 2022
€ 101-115 per uur
8-40 uren per week
Financieel adviseur Treasurer Financieel directeur/CFO

Kennis & Vaardigheden

Afas Cognos Excel
Financiële instellingen Onderwijs Overheden Overige non-profit Semi-overheid Zakelijke dienstverlening Zorg & welzijn
Budgettering Business analysis Business control Corporate finance Financial analysis Financial audit Forecasting Governance Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementadvies Planning & control Project control Risk & compliance Riskmanagement Treasury
Basel II Dutch GAAP

Relevante werkervaring

Onafhankelijk financieel professional

Eigen Kantoor in Amsterdam
januari 2007 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Rollen: (project)manager, concern-controller, adviseur, treasurer en strategisch sparringpartner.

Klanten: zorg (cure en care), onderwijs, publieke sector, charitatieve en financiële instellingen.

Opdrachten o.a.:

 • Zuidwester (Middelharnis): concern controller a.i.;
 • Florence (Rijswijk); Argos (Schiedam); Zorgpartners Midden-Holland en Gemiva SVG (Gouda); Pieter van Foreest (Delft); Woonzorg Haaglanden, Saffier, Cardia (Den Haag), ASVZ (Sliedrecht);
 • Het Raamwerk (Noordwijkerhout): verantwoordelijk voor opstellen (vastgoed)businessplannen;
 • ROC Midden Nederland (Utrecht): verantwoordelijk voor verbeteren financiële processen; opzetten AO/IC en shared-serviceconcept; risicomanagement; jaarrekening en financieringsbeleid;
 • GGZ Breburg (Tilburg): verantwoordelijk voor sturen op cashflows (bijzonder beheer bij bank);
 • Dierenbescherming (Den Haag): verantwoordelijk voor herinrichten financiële functie na fusie;
 • Espria (Meppel): verantwoordelijk voor opzetten Concern Treasury en financieringsstrategie;
 • Ziekenhuis MCL/Zorggroep Friesland: verantwoordelijk voor opstellen businessplan nieuwbouw;
 • Gemeente Amsterdam: verantwoordelijk voor beleidsadvisering wethouder over deelnemingen;
 • Waarborgfonds voor de Zorgsector: analyseren van diverse businessplannen (cure en care);
 • Ziekenhuis Rivierenland (Tiel): verantwoordelijk voor inrichten datawarehouse (Cognos);
 • 2005-2007: ING bank, principal public- en zorgsector. Leidinggeven aan afdeling (12 Fte), verantwoordelijk voor risicomanagement, compliance en financiële structurering kredietaanvragen;
 • 2000-2005: Deloitte (consultancy), senior manager public sector (rijks- en lokale overheid, zorg en
 • onderwijs). Leidinggeven aan en verantwoordelijk voor diverse projecten, max. 40 Fte.;
 • 1999-2000: Haighton Treasury & Interim Service, treasury consultant zorg en onderwijs;
 • 1993-1999: BNG bank, senior accountmanager zorg, onderwijs en woningbouw;
 • 1989-1993: ABN Amro bank, trainee en accountmanager zakelijk (MKB);
 • 1987-1989: ministerie van Binnenlandse Zaken, beleidsmedewerker AO/IC en budgettering;
 • 1985: Tweede Kamer, fractie en persoonlijk medewerker.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.