Financial controller | Business controller

Persoonlijke gegevens

Als moderne controller probeer ik door te anticiperen op bestaande structuren in de organisatie het inzicht in de bedrijfsprocessen te vergroten. Hierdoor denk ik directie en lijnmanagement beter in staat te stellen de juiste afwegingen te laten maken bij het nemen van beslissingen. Oplossingsgericht denken en een echte werkers mentaliteit zijn kwaliteiten die mij vaak worden toegeschreven. Mijn interesse is breed. Dit komt niet alleen naar voren in de diversiteit aan sectoren waarin ik actief ben geweest, maar blijkt ook uit het soort werkzaamheden dat ik in de loop der jaren heb verricht. In functies en taken was dit van leidinggevend tot uitvoerend en wat betreft structuur en cultuurstijl was dit van non-nonsens tot tactisch. Door mijn affiniteit met IT, accounting en reporting ben ik staat snel oplossingen aan te dragen ter verbetering of aanvulling op bestaande rapportages.

De laatste jaren ben ik vooral actief geweest in de sectoren: bancaire instellingen, financiële dienstverlening, vermogensbeheer, pensioenuitvoering, non-profit en energie. In elke sector heb ik mij de materie snel eigen gemaakt en heb ik mij moeiteloos aangepast aan de nieuwe organisatie. Alle opdrachten zijn succesvol afgerond en de uitkomst zijn door mij ervaren als een toegevoegde waarde voor de onderneming. Dit is mij ook door de diverse opdrachtgevers bevestigd. Onder druk werken is haast een vanzelfsprekendheid en de gestelde doelen realiseren is voor mij een gegeven. Nakomen van afspraken, netwerken, tact en samenwerken zijn een tweede natuur. De combinatie van deze eigenschappen stelt mij in staat vaak de juiste mensen in te schakelen om zaken geregeld te krijgen.

01 01 2022
€ 71-85 per uur
32-40 uren per week
Financial controller Business controller Verslaggevingsspecialist

Kennis & Vaardigheden

Exact Exact Globe Excel SAP
Accountancy Financiële instellingen Olie, gas & energie Overige non-profit Verzekeringswezen Zakelijke dienstverlening
Budgettering Business control Consolidatie Financial analysis Financial control Forecasting Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Management accounting Planning & control
Basel II Dutch GAAP IFRS Solvency II

Relevante werkervaring

Controller

Warmtebedrijf Rotterdam in Rotterdam
juli 2015 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

  • Ontwikkelen en verzorgen van de interne en externe rapportages aan de stakeholders.
  • Zorgdragen voor juistheid en volledigheid van de financiële administratie.
  • Projectadministratie en -rapportages opzetten en implementeren.
  • Inregelen van een fusie in de administratie en rapportages.
  • Onderhouden van contacten met externe partijen.
  • Opzetten van de volledige P&C cyclus.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.