Finance manager | Hoofd administratie

Persoonlijke gegevens

Ervaren, energieke en betrouwbare financieel leidinggevende met veel ervaring binnen de non-profit branche waarbinnen ik functioneerde in diverse vertrouwelijke rollen. Als persoon ben ik een open, discrete, flexibele, loyale, resultaatgerichte en analytische manager die zowel in teamverband als zelfstandig uitstekend kan functioneren. Gewend om agile/wendbaar te opereren binnen politiek-bestuurlijke organisaties.

Collega’s typeren mij als volgt: zij zien mij als dé stabiele spil binnen het team die niet te beroerd is om ook de handen uit de mouwen te steken. Zo ben ik vertrouwd met een groot aantal financiële- en management pakketten zowel als gebruiker maar ook als applicatie- en systeembeheerder. Ik beschik over uitstekende
mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. In mijn werk streef ik er altijd naar om de financiële afdeling naar een hoger niveau te brengen door systemen efficiënt(er) te gebruiken en aanwezige kwaliteiten van medewerkers maximaal te benutten en hen daarbij actief te (laten) ontwikkelen.

Specialismen:
• Inrichten van administraties en implementeren van een nieuwe pakketten waaronder Exact Globe;
WorkFlowWise (digitaal facturen verwerkingspakket) en Sumatra (real time managementinformatiepakket);


01 03 2023
€ 71-85 per uur
36-40 uren per week
Finance manager Hoofd administratie Financieel adviseur

Kennis & Vaardigheden

Accountview Cognos Exact Exact Globe Exact Windows Excel SAP Unit 4
Overheden Zorg & welzijn
Budgettering Financial control Jaarrekeningenwerk Managementadvies Managementondersteuning Planning & control
Nog niet ingevuld

Relevante werkervaring

Finance Manager

Stichting Nictiz in Den Haag
februari 2021 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden:

• Dagelijks leidinggeven aan de Financiële Administratie (totaal 4,4 fte), MT lid; 

• Bewaken en beheren van de financiële administratie, daarnaast opstellen jaarrekeningen met dossier;

• Gesprekspartner van externe accountant;

• Opstellen organisatie brede begroting; 

• Opstellen meerjarenbegroting in overleg met VWS; 

• Zorg dragen voor periodieke afsluitingen en opstellen periodieke management rapportages; 

• Voeren van organisatie brede review gesprekken met budgethouders en MT; 

• Signaleren, analyseren en adviseren over knelpunten tussen gerealiseerde kosten en begroting; 

• Analyseren van en adviseren over balansposten, tussenrekeningen en kruisposten;
• Opstellen, toetsen en actueel houden van werkinstructies, procedurebeschrijvingen en AO/IC; 

• Zorgen voor systeemoptimalisatie en digitaliseren van processen; 

• Gevraagd en ongevraagd adviseren van MT en Directie; 

• Deelnemen aan gesprek met Audit Commissie.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.