Finance manager | Financial controller

Persoonlijke gegevens

40 jaar ervaring, als financial, business partner en ondernemer. Beschikbaar voor uitdagende "hands on" opdrachten in finance, administration en operations. Het is mijn drive en doel mijn ruime kennis en brede ervaring te delen en collega’s en de organisatie duurzaam verder te brengen in hun mogelijkheden en ontwikkeling. Voor mij is intrinsieke motivatie en betrokkenheid belangrijker dan extrinsieke motivatie.

Uitgebreide ervaring in de navolgende (sub)sectoren: industrie, metaal, agri/landbouw, food, (groot)handel, rf-electronika, financiële dienstverlening, kunststof, automotive. Commerciële dienstverlening, Facilitaire dienstverlening.

Samenvatting uitgevoerde taken als professional & business partner:
- financieel & operationeel management,
- analyseren en initiëren van verbetering operationele- en financiële processen,
- vertalen van strategische doelstellingen in duidelijke KPI’s,
- signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en op basis hiervan komen tot voorspellingen forecasts) en aanbevelingen,
- analyseren en rapporteren van eventuele afwijkingen ten opzichte van forecasts en planning,
- opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapportages (businesscases, managementrapportages, (meerjaren)planningen en kostprijsberekeningen),
- verzorgen, ondersteunen en bewaken van budgetteringsprocessen,
- uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses,
- ad hoc adviseren directie,
- onderhouden van externe contacten (o.a. accountants, belastingdienst, adviseurs),
- inrichten/verbeteren AO/IC,
- opzetten, inrichten en verzorgen van volledige financiële administraties (Afas, Exact Globe, Exact Online, SAP),
- afschrijvingen vaste activa
- voorraadadministratie
- periode- / /jaarafsluitingen,
- planning & control
- opstellen periodieke rapportages, alsmede jaarrekeningen,
- maken van consolidaties,
- ontwikkelen en implementeren management informatie systemen,
- opstellen en verzorgen periodieke BTW-aangiften en BTW jaaropstellingen,
- investeringsbegroting, -selectie en -analyse,
- (her)financiering (bancair, commercial finance, asset based, PE, VC),
- selectie en implementatie ERP pakketten (SAP, Exact, Afas),
- personeels- en salarisadministratie,
- beheer en onderhoud verzekeringsportefeuilles
- ICT implementaties en -beheer
- opzetten en realiseren van kostenreductieprogramma’s / outsourcing
- bedrijfsherstructurering (organisatorisch, financieel, juridisch)
- bedrijfswaardering
- bedrijfsoverdracht
- start-up’s
- bedrijfssluiting, insolventie
- (credit)riskmanagement

13 08 2022
€ 71-85 per uur
4-32 uren per week
Finance manager Financial controller Hoofd administratie

Kennis & Vaardigheden

Afas Exact Exact Globe Exact Windows Excel SAP
Bouw & vastgoed Financiële instellingen FMCG Handel Logistiek / transport Productie Verzekeringswezen Zakelijke dienstverlening
Activity based costing Budgettering Business analysis Business control Business planning Consolidatie Corporate finance Due diligence ERP-implementatie Financial analysis Financial audit Financial control Forecasting Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementadvies Managementondersteuning Mergers & acquisitions Operational audit Planning & control Project control Riskmanagement Treasury Turnaround management
Dutch GAAP

Relevante werkervaring

Manager Finance & Administration a.i.

HDA Haarlem BV in Haarlem
november 2018 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Metaalproducten/-bewerking ten behoeve van (nieuw)bouw- en renovatiemarkt 

Opdracht                        

betrouwbaarheid financiële administratie herstellen en onderhouden, verzorgen financiële administratie

Taken 

  • verzorgen/controleren van gehele (groot)boekhouding in SAP (incl. tussenrekeningen, voorraden, vaste activa, sub-administraties; debiteuren, crediteuren, bank/betalingen)
  • voorbereiding van maandelijkse managementrapportages,
  • maandelijkse controle afstemming & consistentie van het grootboek
  • jaarafsluiting volledige financiële administratie
  • voorbereiding ten behoeve van externe accountant van de jaarrekening
  • zorg voor naleving van de Nederlandse boekhoudnormen (GAAP)
  • controleren ten aanzien van BTW regels op inkoop- en verkoopfacturen
  • verwerken loonjournaalpost en voorbereiden aangifte loonheffingen 
  • het opstellen en indienen van Nederlandse BTW-aangiften, BTW jaaropstelling, opgave ICP
  • voorbereiden en begeleiden BTW controle door belastingdienst

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.