Finance manager | Financial controller

Persoonlijke gegevens

Ruim 25 jaar ben ik werkzaam voor de gemeentelijke overheid. Mijn expertise ligt op het vlak van (verander)management en finance & control. Mensen maken het verschil in organisaties. Mijn kracht ligt in het verbinden van mensen met elkaar en aan processen. Resultaatgerichte feedback, heldere afspraken en wederzijds vertrouwen zijn daarbij voor mij belangrijke uitgangspunten. Daarbij ben ik vanuit mijn ervaring in staat om een helder profiel van het team neer te zetten. Ook weet ik een team mee te krijgen bij een kwalitatieve doorontwikkeling.
Naast mijn ruime financiële ervaring beschik ik ook over een relevante academische opleiding. Ik heb meer dan twee jaar ervaring met de P&C-cyclus in de afgelopen zes jaar en meer dan drie jaar in de afgelopen zeven jaar met werken op een financiële afdeling bij een gemeente. Wat systemen betreft, heb ik de afgelopen jaren ervaring opgedaan met Lias en Key2Financiën. Daarnaast heb ik de gevraagde actuele en relevante kennis en ervaring met werken met het BBV.

Als persoon ben ik op samenwerking gericht. Dit zowel binnen het team als met andere belanghebbenden. Daarbij neem ik ook het belang van anderen mee in mijn afwegingen. Ik richt mij graag op de grote lijnen. Maar significante details kunnen van bestuurlijk belang zijn. Ook daar kan ik mij dus op richten. Tevens heb ik een positieve grondhouding.
Als teamleider sta ik graag (open) voor mijn collega’s. Ik durf wel grenzen aan te geven en doelen te stellen. De menselijke maat verlies ik daarbij niet uit het oog en ik houd ook wel van relativerende humor.

01 08 2021
€ 71-85 per uur
4-40 uren per week
Finance manager Financial controller

Kennis & Vaardigheden

Exact Excel
Onderwijs Overheden
Planning & control
Nog niet ingevuld

Relevante werkervaring

Procescoördinator

Gemeente Vlaardingen in Vlaardingen
december 2017 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Procescoördinator P&C-cyclus jaarstukken, teamcoach

Taken:

  • Coördinator P&C-cyclus ten behoeve van de jaarstukken 2017
  • Voorbereiding en begeleiding van accountantsdossier en -controle
  • Coachen nieuwe en jonge collega’s met minder gemeentelijke ervaring
  • Strategisch financieel beleidsadviseur voor de sector Stedelijk Beheer
  • Advisering over procesverbetering voor oplevering jaarstukken 2018

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.