Business controller | Projectcontroller

Persoonlijke gegevens

Ervaren business controller om in de rol van business partner zo efficiënt en effectief mogelijk te navigeren naar het behalen van de (lange) termijn doelstellingen. Daarbij komt mijn kennis t.a.v. financial control & reporting, P&C cycli en trajecten van management en sturingsinformatie uitstekend tot zijn recht.

Naast de invulling van de operationele taken beschik ik over ruime ervaring bij het op één generieke systematiek krijgen van meerdere rapportage eenheden qua formats en tijdslijnen. Cijfers samenstellen en rapporteren is uiteraard belangrijk maar ik lever graag een extra toegevoegde waarde door verder naar de cijfers te kijken en waar mogelijk het management dan wel de business verantwoordelijken van (on) gevraagde adviezen te voorzien. Daarbij combineer ik mijn ervaringen in meerdere sectoren om added value te leveren.

Ik ben in staat om een organisatie (stakeholders) mee te nemen in het op orde krijgen van het financieel beheer in brede zin, en het management de tools te bieden om een organisatie in (project) control te houden en tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en opportunity’s.

In de praktijk vindt dit plaats d.m.v. analyse van het proces, de tekortkomingen oplossen door ontwerp verbeteringen, vervolgens te zorgen voor de implementatie en de werking door zelf de lead te nemen in de aansturing van het herziene proces.

Invulling functie/opdrachten met veel eigen initiatief, goed stakeholder-management, vastberadenheid, een van nature kritische en analytische opstelling. Ik ben in staat om adviezen aantoonbaar te implementeren en “werkend” te krijgen in processen.

Besteed veel aandacht aan verkrijgen van draagvlak om betrokkenen mee te krijgen in de afdeling, project en programma doelen, en deel graag als aanvoerder de successen met betrokkenen.

Gedrevenheid, met humor, mens- en oplossingsgericht, en een breed financieel kennisniveau zijn, naast bovenstaande kenmerken, op mij van toepassing.

01 08 2022
€ 86-100 per uur
36-40 uren per week
Business controller Projectcontroller Manager finance & control

Kennis & Vaardigheden

Afas Cognos Exact Exact Globe Exact Windows Excel Hyperion Oracle SAP Unit 4 Visio
Bouw & vastgoed Financiële instellingen Handel Logistiek / transport Retail Semi-overheid Zakelijke dienstverlening
AO/IB specialisme Budgettering Business control Financial analysis Financial audit Financial control In control statement Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementondersteuning Operational audit Planning & control Project control Riskmanagement Turnaround management
Basel II Dutch GAAP IFRS SAS70 Solvency II SOX

Relevante werkervaring

Senior Business Controller - Projectcontroller

Havenbedrijf Amsterdam N.v. in Amsterdam
april 2019 tot november 2019

Taken en verantwoordelijkheden

Opdracht en taken:

  • Herinrichten business processen op gebied van project- en assetmanagement
  • Vernieuwen management rapportages) business review reports
  • Optimaliseren van de business review rapportages zowel financieel als op performance indicatoren
  • Bewaken en uitvoeren van de P&C-cyclus
  • Geven van gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot implementatie beleid en business opportunity’s
  • Aandacht voor interne beheersing, sturing en risicomanagement in eigen business onderdeel
  • Key controls borgen in control en tax control framework

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.