Business controller | Manager finance & control

Persoonlijke gegevens

Financieel specialist met een flinke dosis vakkennis en uitstekende vaardigheden. Een goede sparringpartner voor het bestuur en in staat om de organisatie in beweging te krijgen.

Ruim 10 jaar ervaring in accountancy en control.

05 07 2021
€ 71-85 per uur
8-36 uren per week
Business controller Manager finance & control Financial controller

Kennis & Vaardigheden

Exact Excel Oracle SAP
Accountancy Financiële instellingen Handel Productie Semi-overheid Verzekeringswezen Zakelijke dienstverlening
AO/IB specialisme Budgettering Business analysis Business control Consolidatie ERP-implementatie Financial analysis Financial audit Financial control Forecasting Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Management accounting Managementadvies Managementondersteuning Operational audit Planning & control
Dutch GAAP IFRS Solvency II

Relevante werkervaring

Manager Finance and Control/Business Controller, reporting to the CFO

IBS Capital Management B.V. in Amsterdam
oktober 2013 tot maart 2017

Taken en verantwoordelijkheden

Manager Finance en Control/Business Controller, direct onder CFO. Afdeling Finance en Control in 2013 opgezet en verder ontwikkeld. Organisatie is sinds mijn indiensttreding gegroeid van 11 naar 50 medewerkers. De organisatie heeft drie jaar achter elkaar de FD Gazelle gewonnen! In dezelfde periode is een aantal mogelijke overnames overwogen. Daarbij heb ik het management van de nodige informatie voorzien en meegedaan aan de due diligence proces van de over te nemen bedrijven, inclusief scenario berekeningen. IBS valt onder het toezicht van AFM. Ten behoeve hiervan verliepen alle financiële rapportages via mij (DRA, FinRep, CoRep, ESMA, Fondsenrapportage, Markt Monitor en overige eenmalige uitvraag). 

Overige verantwoordelijkheden: 

 • Maand/kwartaal/jaar afsluiting 
 • Controle GL 
 • Maandrapportage, kwartaalrapportage 
 • Opmaken jaarrekeningen 
 • Begeleiden financial audit, hier valt ook het dossiervorming voor audit onder 
 • AO/IC beschrijving ten behoeve van ISAE Type 2 rapport opgezet (op basis van COSO) 
 • Eindverantwoordelijke voor ISAE Type 2 rapport 
 • Participatie aan ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) proces (in samenwerking met Risk en Compliance), hieronder valt uitwerken van corporate governance, risico’s van bedrijf identificeren, risico appetite bepalen, controle maatregelen implementeren 
 • Begeleiden ISAE Type 2 audit, ook er valt het dossiervorming voor audit onder 
 • Opstellen en monitoren budget 
 • Bewaken kapitaaleis verplichtingen 
 • Liquiditeitsprognoses 
 • Consolidatie 
 • Fondsen beheer 
 • CBS rapportage 
 • Aangiftes VPB & BTW

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.