Business controller | Financieel adviseur

Persoonlijke gegevens

Na mijn studie bedrijfseconomie, ben ik gaan werken bij KPMG Accountants en heb ik de opleiding tot registeraccountant afgerond. Vervolgens heb ik gedurende bijna negen jaar verschillende financiële functies vervuld bij het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Zo ben ik onder meer betrokken geweest bij het opzetten van de audit afdeling en de implementatie van Oracle. De afgelopen vijf jaar ben ik werkzaam geweest als business controller bij Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg) te Zoetermeer. Gedurende deze periode heb ik meegewerkt aan verschillende projecten. Het laatste halfjaar aan het project optimalisatie administratieve processen. Gedurende dit project heb ik de LEAN green belt behaald. Ik heb met name veel ervaring opgedaan binnen de care en cure sector, maar ik zou ook prima functioneren binnen ander type (not-for-profit) organisatie.

Ik kan mezelf omschrijven als een zakelijk, gedreven en kritische financial. Ik werk resultaatgericht met aandacht voor kwaliteit. Ook onder (tijds)druk op een gestructureerde manier werken gaat mij goed af.

23 02 2017
€ 71-85 per uur
16-32 uren per week
Business controller Financieel adviseur

Kennis & Vaardigheden

Excel Oracle
Accountancy Onderwijs Overige non-profit Zorg & welzijn
AO/IB specialisme Budgettering Business analysis Business control Business planning Financial analysis Financial audit Financial control Forecasting Interne en externe rapportages Management accounting Managementadvies Managementondersteuning Planning & control Project control
Nog niet ingevuld

Relevante werkervaring

Business controller

Ipse de Bruggen in Zoetermeer
november 2011 tot januari 2017

Taken en verantwoordelijkheden

Mijn werkzaamheden als business controller bestonden onder andere uit het:
• opstellen van business cases voor investeringsbeslissingen
• analyseren van maandcijfers
• periodiek opstellen en bespreken van rapportages met de directie en Raad van Bestuur
• uitleg geven aan (zorg)managers over gebruik van de Business Intelligence tool, begrotingstool en analyse van financiële gegevens (zowel groepsgewijs als individueel)
• begeleiden van managers bij het opstellen van hun begrotingen en jaarverwachtingen
• adviseren over inrichting en verbetering van de Planning & Control cyclus en professionaliseren van de afdeling Planning & Control (o.a. uniformeren)
• opstellen subsidieaanvragen en subsidieverantwoordingen

Tijdens deze periode heb ik onder andere meegewerkt aan de volgende projecten:
• opzetten en ontwikkelen business case model
• ontwikkeling standaard management rapportage
• ontvlechting WMO cliënten naar aparte BV
• aanpassing interne bekostigingssystematiek: van afromen naar doorbelasten
• herinrichting langdurige zorg (2 reorganisaties)

Naast mijn rol als business controller ben ik het laatste half jaar als projectbegeleider betrokken geweest bij het project optimalisatie administratieve processen. Ik heb mij met name gericht op de samenwerking tussen de zorglocaties en de financiële administratie om processen te verbeteren met behulp van de Lean methodiek. Tijdens deze periode heb ik ook een Lean Green Belt training gevolgd en behaald.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.