Business controller | Manager finance & control

Persoonlijke gegevens

Enthousiaste bestuurskundige met hart voor de publieke zaak. Ruime ervaring met advisering voor en binnen de publieke sector. Vanuit mijn passie voor strategisch advies op het gebied van organisatiebeheersing en control, help ik bestuurders de kwaliteit van besluitvorming binnen hun organisaties te vergroten.

Mijn kracht ligt in strategisch adviseren: door complexe vragen uiteen te halen en te vereenvoudigen, tot oplossingen komen. Daarnaast ben ik sterk toekomstgericht, niet snel tevreden en heb veel ideeën om dingen anders te doen. In de manier waarop ik werk ben ik een teamspeler, open, duidelijk en betrouwbaar.


01 07 2021
€ 101-115 per uur
28-36 uren per week
Business controller Manager finance & control Manager finance & control

Kennis & Vaardigheden

Excel
Bouw & vastgoed Overheden Overige non-profit Semi-overheid Volkshuisvesting
Activity based costing AO/IB specialisme Budgettering Business control Governance Managementadvies Planning & control Project control Risk & compliance Riskmanagement
Nog niet ingevuld

Relevante werkervaring

Directiecontroller / business controller

Rijkswaterstaat in Utrecht
september 2019 tot heden

Taken en verantwoordelijkheden

Eindverantwoordelijk controller voor twee onderdelen van Rijkswaterstaat: de Corporate Dienst (CD) en de Bestuursstaf (BS), die gezamenlijk meer dan 1000 FTE vertegenwoordigen en een spendwaarde van ruim 500 mln. euro.

De Corporate Dienst levert aan RWS, het Rijk en daarbuiten bedrijfsvoeringsdiensten: Communicatie, HRM & Organisatieontwikkeling, Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Facilitaire en Financiële diensten en Klantcontact. Ook is de CD neutrale thuisbasis voor innovatieve samenwerkingsverbanden en strategische allianties. Vanuit ons Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) wordt een deel van de Rijksinkoop verzorgt en wordt hard gewerkt aan toonaangevende projecten op het gebied van verduurzaming, zoals circulaire catering. De bestuursstaf is de schakel tussen RWS en onze opdrachtgevers en eigenaar en adviseert het bestuur vanuit overzicht en Haagse context.

De directiecontroller is rechterhand voor de hoogste organisatieleiding en ondersteunt hem/haar bij het in control zijn en houden van de organisatie. Als directiecontroller adviseer ik vanuit een onafhankelijke positie integraal over financiële en niet-financiële risico’s, verbonden aan de activiteiten en strategie van de instelling. Dit om de business, -het directieteam en het middenmanagement- te ondersteunen, adviseren en te challengen. Vanuit de samenhang tussen de verschillende risico’s speel ik een verbindende rol binnen de organisatie tegen de achtergrond van maatschappelijke, bedrijfsmatige en klantbelangen.

Ik zorg dat de organisatie ‘fit’ is, dat onzekerheden en risico’s worden geconstateerd, onderkend en maatregelen worden genomen om de voorspelbaarheid te vergroten. Zo help ik het management hun doelen te bereiken en draag ik bij aan de betrouwbaarheid en koersvastheid van de organisatie. Daarnaast vervul ik een spilfunctie in de coördinatie namens- en advisering voor het bevoegd gezag in het repressieve integriteitsbeleid.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.