Business analyst | Financial controller

Persoonlijke gegevens

Een zelfstandig opererende register accountant/ business consultant, die zich kenmerkt door gemakkelijk en doeltreffend in teams samen te werken.

Hij heeft een brede ervaring opgedaan in de controlepraktijk, onder meer in de financiële sector. Hij heeft expertise opgebouwd in de verzekeringsbranche en kent dus de verzekeringsprocessen zoals de registratie deelnemersgegevens, het incasso-, het provisie-, het claims-, het herverzekeringen-, het actuarieel- (incl. technische voorziening) en het beleggingenproces.
Als register accountant heeft hij, bij het uitvoeren van zijn audits, nauw samengewerkt met Risk Management en het Actuariaat. Hij heeft dus kennis van de risico’s binnen het verzekeringsbedrijf en van het proces van bepaling van het actuarieel technische voorziening. Verder heeft hij lange ervaring als auditor bij een pensioenorganisatie, waar hij zich onder meer bezig hield met de controle van de jaarrekening van pensioenfondsen, het jaarwerk en de pensioenstaten.

Hij heeft ook ervaring met het uitvoeren van risicoanalyses en het adviseren over de te treffen maatregelen om de onderkende operationele risico’s af te dekken binnen de organisatie. Hij heeft ook diverse controlewerkzaamheden uitgevoerd in het kader van de ISAE 3402 verklaring (SAS 70).

In opdrachten als controller was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële maandrapportage en de rapportages aan de Nederlandse Bank, het beoordelen van de begroting, het in kaart brengen van de risico’s en knelpunten van het rapportageproces, de reconciliatie, de aansluiting van subsystemen met grootboek en de analyse van de grootboekrekeningen inclusief tussenrekeningen.

Bij grote financiële instellingen heeft hij in projecten gedraaid waar hij heeft meegewerkt aan het inrichten en implementeren van changes in bedrijfsprocessen. Hij heeft als linking pin gefungeerd tussen de business en de IT. Verder was hij verantwoordelijk voor het vaststellen van de business en customers requirements, met name die van Finance, en waar nodig vertalen van die requirements naar IT. Het opstellen van controleplan voor de migratie, het beoordelen en accorderen van de functionele en technische ontwerpplannen, het verrichten namens de financiële kolom van de gebruikerstests zijn aspecten waarvoor hij verantwoordelijk was. De projecten werden uitgevoerd conform Prince II methodiek, waarvoor hij ook geaccrediteerd is.

01 08 2016
€ 86-100 per uur
0-40 uren per week
Business analyst Financial controller Accountant

Kennis & Vaardigheden

Excel SAP Fico
Accountancy Financiële instellingen Overheden Semi-overheid Verzekeringswezen
AO/IB specialisme Business analysis Business control Consolidatie Financial audit Financial control In control statement Interne en externe rapportages Jaarrekeningenwerk Management accounting Planning & control Risk & compliance Tax-accounting
Dutch GAAP IFRS SAS70 Solvency II SOX

Relevante werkervaring

Financial controller

Nationale Nederlanden in Rotterdam
januari 2012 tot januari 2013

Taken en verantwoordelijkheden

• Opstellen Solvency II rapportages (Parallel Run) voor DNB;
• Opstellen werkbeschrijvingen en –instructies;
• Uitvoeren van diverse bijzondere onderzoeken;
• Verzorgen van de DNB maandrapportage (Statistiek);
• Kwalitatief onderzoek naar de DNB maandrapportages (Statistiek);
• Afstemmen van ontvangsten met openstaande saldo (reconciliatie mbv Intellimatch), aansluiting subsystemen met grootboek, analyse tussenrekeningen.

Volledig profiel

Om het volledige profiel van deze kandidaat te zien dient u een account te hebben.