Privacy statement

U wordt verzocht de hiernavolgende Privacy statement van 24Financials.nl zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Gegevens onderneming

De website www.24financials.nl, hierna te noemen 24Financials.nl of Wij, is een onderdeel van Alterim BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amersfoort onder het nummer 32091965. De website van 24Financials.nl is een online platform waar interim professionals en opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

24Financials.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. 24Financials.nl houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Geregistreerde personen kunnen ten allen tijde kosteloos inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.

Persoonlijke gegevens en derden

24Financials.nl wijst u er op dat wanneer u uw persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt anders dan bedoeld voor de doeleinden van dit platform, 24Financials.nl niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. 24Financials.nl raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren voordat u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt 24Financials.nl gebruikersgegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat 24Financials.nl gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. 24Financials.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. 24Financials.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een (abonnee)overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van 24Financials.nl en/of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht 24Financials.nl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u dit melden aan 24Financials.nl.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookie genaamd "j" is noodzakelijk voor het gebruik van de website (navigeren, inloggen, registreren, updaten). Analytische cookies genaamd "_dc, _ga" zorgen voor Google Analytics. OPT-out https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Op 24Financials.nl staan een aantal "sharing/deel/like" buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domein.

Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u onze website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat 24Financials.nl geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. 24Financials.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij 24Financials.nl er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal 24Financials.nl die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacy verklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor de website van 24Financials.nl gelden. 24Financials.nl raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

24Financials.nl respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van 24Financials.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van 24Financials.nl, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is én voor opdrachtgevers, voor zover uit hoofde van hun functie noodzakelijk. 24Financials.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 24Financials.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan 24Financials.nl.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

24Financials.nl hanteert Algemene Gebruiksvoorwaarden. Zie hiervoor onze Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met 24Financials.nl alsmede het gebruik van de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op de website. Als u nog vragen heeft over het privacy beleid van 24Financials.nl, neemt u dan contact op via het op de website getoonde contactformulier. 24Financials.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de website voor een update.