Wet DBA voorlopig nog niet vervangen

Wet DBA voorlopig nog niet vervangen

29 maart 2018 | Wetgeving en rechtspraak bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking of van zelfstandigheid. In de praktijk blijkt dat opdrachtgevers terughoudend zijn met de inhuur van zzp’ers omdat er onduidelijkheid is over de praktische invulling van één en ander. Deze onduidelijkheid ontstaat deels doordat gehanteerde wettelijke begrippen zoals gezagsverhouding en vervangbaarheid niet voldoende aansluiten bij de praktijk.Recent heeft de Kamer een brief ontvangen met de titel ‘Roadmap vervanging DBA’; hierin wordt een streefdatum van 1 januari 2020 genoemd voor nieuwe wetgeving. In de tussentijd wordt onder andere gewerkt aan het herijken van het begrip gezagsverhouding en vereenvoudigde spelregels.


Lees over het onderzoek onder zzp'ers en het vinden van nieuwe interim opdrachten en werk-privébalans zzp’er in orde? Een overzicht van alle nieuwsberichten kunt u hier vinden.


Bron: Accountweek

Interessant? Deel dit bericht met je volgers