Nieuws

Uurtarief freelancers financiële sector stijgt

16 januari 2019 | In 2018 is het uurtarief van zzp’ers flink gestegen, en dan met name dat van zelfstandigen uit de financiële en administratieve sector. Hoewel de gemiddelde tarieven die gemeld worden door de diverse platforms voor freelancers nogal uiteen lopen laat één en ander zeker zien dat ook freelancers nu profiteren van de aantrekkende economie. 
Verder lezen...

De veranderende rol voor de Business Controller

Veel bedrijven gaan ‘Agile’ werken, onder andere om snelheid en flexibiliteit te kunnen leveren. Complexe projecten worden in stukjes (iteraties) gehakt en per afgeronde iteratie wordt een concreet resultaat gepresenteerd.

Verder lezen...

Nieuwe wet zzp’ers op z’n vroegst in 2021

03  jan 2018 | De wet DBA bracht onrust en onzekerheid in plaats van de beoogde duidelijkheid over schijnzelfstandigheid, en waar in eerste instantie de handhaving van de wet uitgesteld was naar januari 2020, is dat nu op z’n vroegst januari 2021.

Verder lezen...

Zelfstandigen zijn gelukkig

04 juli 2018 | In tegenstelling tot sommige negatieve verhalen die je regelmatig hoort over zelfstandigen, immers onzekerheid over bijna alles, blijkt uit recent onderzoek het tegendeel; zelfstandigen zijn veel gelukkiger dan werknemers in loondienst omdat ze minder stress ervaren.
Verder lezen...

Uurtarieven van ZZP’ers (nog) niet transparant

26 juni 2018 | Met betrekking tot de gevraagde en betaalde uurtarieven van ZZP’ers in Nederland is weinig tot niets bekend. In de ene regio is het uurtarief hoger dan in de andere en wanneer een opdracht voor langere tijd is, wordt er regelmatig een lager uurtarief betaald.

Verder lezen...

Zzp’ers en de arbeidsongeschiktheidsverzekering

8 mei 2018 | Ruim de helft van de zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft bewust de keuze gemaakt deze verzekering niet af te sluiten. Niet, omdat ze denken dat er een einde komt aan hun zzp-schap maar vaak om andere redenen; hierbij kun je denken aan de hoogte van de premie, het achter de hand hebben van een spaarpotje of het inkomen van een partner.

Verder lezen...

Hoe zit het met de uurtarieven van de zzp'er?

02 mei 2018 | De hoogte van het uurtarief houdt de gemiddelde Finance professional flink bezig. Daarom is er recent veel gepubliceerd omtrent de hoogte van de zzp-tarieven. Terwijl het ene onderzoek uitwijst dat de tarieven ondanks de aantrekkende economie niet of nauwelijks stijgen, geven de resultaten van een andere enquête juist het tegenovergestelde weer.
Verder lezen...

Salariskloof mannen en vrouwen bij financials daalt

25 april 2018 | Mondiaal is de salariskloof tussen mannen en vrouwen bij financials dit jaar afgenomen tot een verschil van 10%. Om vrouwelijk talent aan een organisatie te verbinden, diversiteit is immers essentieel voor elke organisatie, is een goed en rechtvaardig beloningsbeleid een belangrijk middel. Met name in topposities is op dit gebied nog veel ruimte voor verbetering.
Verder lezen...

Invloed van robotisering binnen accountancy

18 april 2018 | Afgelopen tijd is er genoeg onderzocht en geschreven over automatisering en robots die het werk over gaan nemen. Hoe zit dit binnen de accountancy? Kan de financieel professional achterover leunen? Of zal deze zich toch moeten aanpassen om future-proof te worden?

Verder lezen...

Wet DBA voorlopig nog niet vervangen

29 maart 2018 | Wetgeving en rechtspraak bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking of van zelfstandigheid. In de praktijk blijkt dat opdrachtgevers terughoudend zijn met de inhuur van zzp’ers omdat er onduidelijkheid is over de praktische invulling van één en ander. Deze onduidelijkheid ontstaat deels doordat gehanteerde wettelijke begrippen zoals gezagsverhouding en vervangbaarheid niet voldoende aansluiten bij de praktijk.

Verder lezen...

Werk-privébalans zzp’er in orde?

26 maart 2018 | Zzp’er zijn zou zo op het eerste gezicht garant moeten staan voor een perfecte werk-privébalans, je kunt immers je eigen tijd indelen? Toch blijkt uit onderzoek dat het tegendeel waar is; juist ondernemers ervaren spanning tussen werk en thuis. Het verstoord raken van de werk-privébalans lijkt vooral te ontstaan door last-minute opdrachten, klantverwachtingen die als onrealistisch worden ervaren en het gevoel dat een klant altijd tevreden gesteld moet worden.

Verder lezen...

Onderzoek onder zzp'ers, waar haal jij je opdrachten vandaan?

5 maart 2018 - In de maanden januari en februari 2018 hebben wij Interim Financials van ons online portal gevraagd hoe ze aan hun opdrachten komen. Uit de vele reacties hebben wij kunnen concluderen dat er het meest gebruik wordt gemaakt van contacten binnen het eigen netwerk en online portals.

Verder lezen...

Businesscontroller door op de voorgrond te treden

21-februari 2018 In tegenstelling tot het verleden zijn het tegenwoordig vooral de niet-financiële indicatoren die invloed hebben op de controlling business. Als controller kun je niet anders dan breder kijken dan alleen het financiële en moet je je afvragen of je jezelf in die rol ziet en daar geschikt voor bent.

Verder lezen...

Schaarste vooral op junior- en mid carrièreniveau

29-januari 2018 | Verschillende recruitment organisaties zien het aantal vacatures dit jaar toenemen, door de economische voorspoed hebben veel organisaties nu de mogelijkheid om hun teams uit te breiden. Uit onderzoek blijkt dat er voornamelijk op junior- en mid carrièreniveau wordt gezocht. Hiernaast stijgt dit jaar verrassend genoeg, ook voor het eerst in tijden de vraag naar senior Financials.

Verder lezen...

Cijfers CBS: Een verdubbeling van zzp’ers onder mannelijke 40-ers. Hoe zit dit binnen de accountancy & finance-branche?

18 januari 2018 | Uit onderzoek van het CBS blijkt dat zowel vrouwen als mannen vaker als zzp’er werken dan vroeger. Voornamelijk bij mannen die geboren werden tussen 1965 en 1969 is het aantal zelfstandigen verdubbeld. Volgens het CBS bevestigt dit het beeld dat de economische crisis die in 2008 begon, de opmars van ZZP’ers heeft versterkt. Uit het onderzoek blijkt dat in totaal 1 miljoen professionals als zelfstandig ondernemer werkt.


Verder lezen...

Vraag naar Controllers en Accountants stijgt nog steeds flink.

10 januari 2018 | Ook afgelopen jaar blijft de vraag naar (interim) Financials stijgen. Dit is een conclusie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Uit het onderzoek van de NBA komt naar voren dat vooral een stijging plaatsvindt bij assistent Accountants (+26%), Financial Controllers (+26%) en posities van CFO/financieel directeur (+24%). 

Verder lezen...

Factsheet 2018: Informatie voor interim Financials

9 juni 2018 | 24Financials.nl is het platform voor online bemiddeling van interim functies binnen Finance & Control. Interim Financials komen via ons online platform direct in contact met financieel eindverantwoordelijken, corporate recruiters en/ of intermediairs. Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen van 24Financials.nl? Graag geven wij meer informatie over de gebruikers van ons platform. Zijn financieel eindverantwoordelijken of juist corporate recruiters of intermediairs actief op ons platform? Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen hebben wij een factsheet ontwikkeld.

Verder lezen...

Een online tool om een geschikte kandidaat te vinden!

Bent u op zoek naar een interim financial? Heeft u wel eens gedacht aan een online portal om de geschikte finance professional te vinden, zonder tussenkomst van ons en/of derden? Of heeft u het het idee dat dit om verschillende redenen niet gaat werken? Denkt u bijvoorbeeld dan voornamelijk aan belangrijke aspecten zoals onvolledige kandidaat profielen en onjuiste beschikbaarheid data? Twijfelt u hiernaast ook of de gegevens wel betrouwbaar  zijn?

Verder lezen...

Zzp’ers en de arbeidsongeschiktheidsverzekering

3 mei 2018 | Ruim de helft van de zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft bewust de keuze gemaakt deze verzekering niet af te sluiten. Niet, omdat ze denken dat er een einde komt aan hun zzp-schap maar vaak om andere redenen; hierbij kun je denken aan de hoogte van de premie, het achter de hand hebben van een spaarpotje of het inkomen van een partner.

Verder lezen...

Voor ieder soort controller een andere uitdaging

25 oktober 2017 | De financieel controller levert informatie inzake de verantwoording van budgetrealisatie en verklaringen van afwijkingen. Deze rol is retrospectief en hiervoor is een gedegen kennis van de administratieve organisatie en financiële processen nodig. De business controller is in tegenstelling tot de assistent accountant wel toekomstgericht: deze professional houdt zich bezig met onder andere het implementeren van plannen en strategie. De Proces controller en de Project controller zijn verantwoordelijk voor weer heel andere aspecten van het onderdeel van de financiële organisatie.

Verder lezen...

24Financials: Dé online 'do-it-yourself' formule voor interim!

09 juni 2018 | 24Financials.nl is het online platform voor intermediairs én opdrachtgevers die op zoek zijn naar een tijdelijke kracht binnen Finance & Control. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van 24Financials.nl? Welke groep maakt het meest gebruik van het platform? Corporate recruiters, intermediairs of financieel eindverantwoordelijken? Om de recente ontwikkelingen overzichtelijk weer te geven hebben wij een factsheet ontwikkeld.

Verder lezen...

Geen stijgende uurtarieven binnen de interim markt Finance & Control

12 oktober 2017 | In de media lezen we de laatste tijd veel berichten met betrekking tot de stijgende uurtarieven van freelancers. Omdat dit een veelbesproken onderwerp is, hebben wij onder de gebruikers van ons online platform een onderzoek gehouden. Aan de respondenten vroegen wij “of de gemiddelde Financial stijgende uurtarieven ervaart” en hoe het uurtarief  voor de Financial zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld.  

Verder lezen...

zzp’ers meer gelijke van vaste medewerkers

9 oktober Regelmatig wordt er binnen organisaties onderscheid gemaakt tussen vaste medewerkers en externen door bv. de laatste groep niet uit te nodigen voor bepaalde bijeenkomsten of vergaderingen. Een groot deel van de freelancers geeft aan hier geen problemen mee te hebben en zich voldoende gefaciliteerd te voelen door de opdrachtgever.

Verder lezen...

5 principes voor succes als zzp’er

20 september | Als zzp'er wil je groeien, succes hebben en goed werk afleveren. Aan de andere kant wil een klant de beste zzp'er voor zijn opdracht. Wat maakt jou een goede zzp'er? Welke punten vinden klanten, opdrachtgevers en partners belangrijk? Hieronder vind je een lijst van 5 principes die kunnen helpen bij jouw pad naar succes. 

Verder lezen...

Automatisering in Finance en werkgelegenheid

14 september | Regelmatig wordt aangenomen dat verdere automatisering gaat leiden tot baanverlies binnen Finance & Control maar in werkelijkheid zal dit meevallen. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden in het functieprofiel van financials. Naar verwachting zal de vraag naar professionals die dan wel permanent, dan wel tijdelijk ingezet kunnen worden op implementatietrajecten toenemen.

Verder lezen...

3 kritiekgebieden achter digitale besluitvorming

12 september | Betere diensten leveren, producten sneller in de markt zetten en dienstverlening klantgerichter maken; vaak is dit het resultaat van het digitaliseren van essentiële werkprocessen. Wat maakt dat organisaties uitblinken, dat ze digitale meesters worden?

Verder lezen...

De controller aan de big data!

01 september 2017 | De werkzaamheden van de controller worden door de informatiesamenleving breder; het gaat niet alleen meer om de cijfers maar ook over de verantwoording met betrekking tot data en analyses binnen een organisatie. 

Verder lezen...

Zzp’ers gaan voor inhoud

22 augustus 2017 | Steeds meer zzp’ers prefereren een inhoudelijk interessante opdracht boven een opdracht waarmee ze veel omzet kunnen genereren, voor slechts een klein deel is omzet leidend. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen komt ook bij freelancers steeds meer voor in de dienst of het product dat zij aanbieden, het draait niet alleen meer om winst maar vaak ook om het realiseren van bv. sociale impact.

Verder lezen...

Finance professional steeds meer een duizendpoot

08 augustus 2017 | Niet alleen is de vraag naar Finance professionals de laatste 6 maanden enorm gestegen, de vraag is ook veranderd. Het bedrijfsleven is op zoek naar Finance professionals die ‘futureproof zijn’; hierbij kun je met name denken aan competenties op het gebied van technologie, zoals data analyse, technische skills en openstaan voor veranderingen, maar ook aan zaken zoals informatievoorziening en IT.

Verder lezen...

Wat doet een controller in 2024?

17 mei 2017 | Volgens onderzoek blijkt de financiële functie rijp voor disruptie. Daarom organiseerden de NBA Accountants en de VU RC vorige week een debatsessie. Hoe ziet de toekomst van een Controller eruit en wat moet de Controller doen om relevant te blijven?

Verder lezen...

Wat is voordeliger? Moet je als ZZP'er zakelijk of prive rijden?

13 juni 2017 | Wanneer je als zzp’er behoorlijk wat kilometers maakt kun je overwegen om een auto voor zakelijk gebruik aan te schaffen en deze op jouw bedrijfsnaam te zetten. Zakelijk rijden kan stukken voordeliger zijn, maar geldt dit ook voor jou?

Verder lezen...

Wat is de impact van technologie op de Finance Functie?

17 mei 2017 | Volgens onderzoek van de VU Register Controllers opleiding en De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) winnen Robotics en data analytics binnen Finance snel terrein. Het onderzoek geeft weer dat een groot deel van de Financial Professionals de impact van technologie op zijn of haar functie onderschat. Volgens prof. dr. Frank Verbeeten moeten Financial Professionals versneld aan hun technische en interpersoonlijke competenties werken voordat hun baan binnen Control Finance zal verdwijnen.

Verder lezen...

Partner-aanbiedingen

24Financials.nl heeft netwerk-partners verzameld waarmee we allerhande fraaie regelingen voor aangesloten Freelance Financials zullen organiseren. Op deze manier zijn we ervan overtuigd dat je naast het volop zelf kunnen zoeken en matchen van freelance opdrachten ruime ‘value for money’ krijgt geleverd. 

Verder lezen...