Interim opdracht: Financieel medewerker gezocht

Financieel medewerker - Projectadministrateur

Den haag
Overheden
€ 45 tot € 55
32 uur
14 oktober 2019
6 maanden
30 september 2019

Functie omschrijving

Als medewerker Interne Controle (IC-er) bewaak je samen met de andere IC-ers de kwaliteit van het subsidieproces. De IC-er voert hiertoe een laatste check uit om eventuele fouten en omissies in het proces te kunnen corrigeren voordat een beschikking definitief wordt gemaakt. De IC wordt toegepast bij de behandeling van alle subsidies. De IC is gericht op de naleving van externe en interne regelgeving. 

De IC betreft de behandeling van alle verleningen, vaststellingen en wijzigingsverzoeken (inclusief verlengingen) van subsidies. Daarnaast is de IC van toepassing op de aanpalende taken die de afdeling uitvoert. Alle beschikkingen worden gecontroleerd door een IC-er voordat deze worden ondertekend. Hetzelfde geldt voor de financiële mutaties: pas nadat een IC-er een mutatie heeft goedgekeurd wordt deze definitief gemaakt. 

De werkzaamheden liggen op het terrein van: 

• De beoordeling van beschikkingen inzake aanvragen tot verlenen, herzien en vaststellen van subsidies op de naleving van externe en interne regelgeving en de kwaliteit van het subsidiebeheer. De IC wordt risicogericht uitgevoerd, op basis van de uitgangspunten van het Intern Controleplan van de afdeling.

• Controleren en definitief maken van boekingen in de financiële administratie SAP/3F 

• Communiceren met medewerkers van de afdeling en beleidsmedewerkers over gebreken of vraagpunten in de beschikkingen, de boekingen en in de subsidiedossiers 

• Bewaken van de kwaliteit en de voortgang en communiceren van bevindingen uit de IC met de accounthouders 

• Analyseren en oplossen van knelpunten en doen van verbetervoorstellen binnen de afdeling en aan beleidsdirecties. Dit betreft zowel individuele beschikkingen als subsidieregelingen, -processen en -systemen 

• Verwerken van de behandeling en van correspondentie in het subsidiebehandelsysteem 

• Controleren van de betaaltape voor het Financieel Diensten Centrum (FDC) 

• Inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen 

• Ondersteunen en begeleiden van collega’s 

• Deelname aan de vakgroep IC en bijdragen aan het ontwikkelen van kaders voor de uitvoering 

• Optreden als Key User SAP

Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.