Interim opdracht: Financieel adviseur gezocht

Financieel adviseur

Sint Anthonis (20122771)

Open
40 uur
13 juli 2018
5 maanden
00 00 0000

Functie omschrijving

Aanvraag 20122771 Tijdelijke inhuur


Voor Gemeente Sint Anthonis zijn wij op zoek naar een Financieel Consulent.


Opdrachtomschrijving:

Gemeente Sint Anthonis heeft een ‘superklus’ voor een financial die er achter wil komen wat allround echt betekent.


Onze nieuwe tijdelijke collega pakt mee aan bij:

- Financieel Beleid: Als financieel consulent Openbare Ruimte adviseer je rondom B&W- en raadsvoorstellen, ben je betrokken bij de financiële verwerking van diverse beheerplannen en krijg je de kans op het consulentschap meer inhoud te geven.

- P&C documenten: je ondersteunt bij het opstellen van de begroting 2019, de jaarrekening 2018 en de 2e bestuursrapportage 2018. Je coördineert de 1e bestuursrapportage 2019.

- Control: De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) in het controlejaar 2018 borgen in de lijn. De nadruk ligt op het opstellen van het IC-plan en het reviewen van de bevindingen. Hiernaast organiseer je de herziening van de mandaat- en de budgethoudersregeling, de frauderisico analyse en de actualisatie van wet- en regelgeving. Je ondersteunt bij de actualisatie van de procesbeschrijvingen en ENSIA.


Een echte uitdaging voor een financial die kennis en ervaring heeft met beheerplannen in de Openbare Ruimte, ervaring heeft met het uitvoeren van de VIC en die volledig op de hoogte is van de vernieuwingen in het BBV. Je bent een zelfbewuste generalist die kan adviseren, organiseren en coördineren en niet terugschrikt om zelf mee aan te pakken.


Functie eisen (knock-out criteria):

- Je hebt kennis en ervaring met beheerplannen in de Openbare Ruimte.

- Je hebt ervaring met uitvoering van de VIC.

- Je bent op de hoogte van de vernieuwingen in het BBV.          


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:

Locatie: Sint Anthonis

Startdatum:13-07-2018

Duur: 31-12-2018

Optie op verlenging: nvt

Inzet: 36 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 26-06-2018

Sluitingstijd: 09:00

Intakegesprek: NNB


Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).


N.B.

- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.

- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.