Interim opdracht: Financieel adviseur gezocht

Financieel adviseur

Zuid-Holland (20122458)
Overheden
Open
36 uur
14 mei 2018
12 maanden
26 april 2018

Functie omschrijving

Aanvraag 20122458 Tijdelijke inhuur

                

Voor een gemeente zijn wij op zoek naar een Senior Financieel Adviseur.


Omschrijving Opdracht:

Als Senior Financieel Adviseur ben je met name verantwoordelijk voor advisering op het gebied van Sociaal Domein en Onderwijshuisvesting. Onderdeel hiervan is tevens advisering ontvlechting “Toegang” naar aanleiding van de verzelfstandiging daarvan. Accent ligt daarbij op de advisering en monitoring van financiële dossiers voor het Sociaal Domein en Onderwijshuisvesting en de aansluiting op college/raadsvoorstellen en bijdragen/ondersteuning Planning & Control cyclus. Een tweede accent is de positionering en doorontwikkeling van de advisering Sociaal Domein binnen de afdeling Financiën. Het doel is een werkbare basis leggen voor de op enig moment in te vullen vacature van financieel adviseur, waarbij processen, rollen, taken en samenwerkingsafspraken met de interne klant (programmeurs/managers) en business controller/medewerkers financiën optimaal zijn ingericht.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zuid-Holland
Startdatum: 14-05-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 4 x 6 maanden
Inzet: 32 - 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-04-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 07-05-2018 vanaf 15:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.