Interim opdracht: Financial controller gezocht

Financial controller

Zwolle (20122596)
Overheden
Open
24 uur
02 juli 2018
12 maanden
24 mei 2018

Functie omschrijving

Aanvraag 20122596 Tijdelijke inhuur

                

Voor een provincie zijn wij op zoek naar een Medewerker Verbijzonderde Interne Controle.


Omschrijving Opdrachtgever:

Je komt te werken bij de eenheid Bestuurs- en concernzaken, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De provincie Overijssel experimenteert met nieuwe vormen van besturen door de samenwerking met inwoners en partners te zoeken. Samen met vaste en tijdelijke medewerkers bied je ondersteuning aan het bestuur en de Commissaris van de Koning. Hierdoor kunnen zij op basis van goede en leesbare stukken hun besluiten nemen en rijkstaken uitvoeren. Ook houden jullie financieel en interbestuurlijk toezicht op de verschillende partners. Samen met vaste en tijdelijke medewerkers van andere eenheden zorgen jullie voor een duidelijk profiel van de provincie naar de buitenwereld. Een provincie met een eigentijds bestuur, die werkt aan een krachtige economie in een prettige en veilige leefomgeving. De eenheid bestaat uit de teams Strategie, Ondersteuning, Communicatie, Concerncontrol en het team Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet. Je gaat samenwerken met zowel 83 vaste medewerkers, als medewerkers die op tijdelijke basis vanuit hun expertise bijdragen.


Project:

Het team Concerncontrol voert de verbijzonderde interne controle uit. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de concerncontroller. De dagelijkse leiding ligt in handen van de adviseur concerncontrol.


Omschrijving Opdracht:

Samen met de betrokken VIC-medewerkers alle voorkomende VIC werkzaamheden uitvoeren (opstellen lijstwerk, testen, gegevensgerichte controles, lijncontroles, reperforming en review, opstellen werkprogramma’s ed.).


Wat wij belangrijk vinden is dat de kandidaat:

- Zelfstandig het lijstwerk verzorgd en de item’s selecteert die gecontroleerd dienen te worden.

- Hoge kwaliteit reviews uitvoert op de lijncontroles.

- Controleaanpakken per bedrijfsproces optimaliseert, zodat waar het kan van gegevensgerichte controles naar procesgerichte controles wordt overgegaan.

- Een trekkersrol vervult voor bepaalde processen zoals treasury, balansposten/schattingsposten, inkoop/aanbestedingen en betalingsverkeer.


De provincie heeft als doel om de kwaliteit van de huidige VIC-functie en de financiële functie als geheel zo vorm te geven dat een uitstekende basis wordt gelegd voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring vanaf 2020 door het college. Hiervoor is de COS 610 een belangrijke maatstaf voor de uitvoering van de VIC. De kandidaat is bekend met deze accountantsvereisten en levert input op de doorontwikkeling van de VIC-functie. Rond de interim controle en eindejaarscontrole zijn er soms piekmomenten. Dit maakt dat er enige flexibiliteit wordt verwacht van de kandidaat m.b.t. de aanwezigheid en bereikbaarheid.


Verantwoordelijkheden / Resultaten:

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de VIC werkzaamheden (opstellen betrouwbaar lijstwerk, professionele review en doorontwikkeling van de VIC-functie).


Competenties:

- Oordeelsvorming

- Flexibel gedrag

- Zelfstandig

- Doelgericht

- Resultaatgericht

- Organisatiesensitief


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:

Locatie: Zwolle

Startdatum: 02-07-2018

Duur: 01-07-2019

Optie op verlenging: ja

Inzet: 16 - 20 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 24-05-2018

Sluitingstijd: 09:00

Intakegesprek: 07-06-2018 tussen 9:30 en 13:00 uur (aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist)


Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).


N.B.

- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.

- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.