Interim opdracht: Finance manager gezocht

Finance manager - Business controller

Den Haag ( 20122468)
Overheden
Open
36 uur
15 mei 2018
6 maanden
24 april 2018

Functie omschrijving

Aanvraag 20122468 Tijdelijke inhuur

                

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Hoofd FBI/Business Control.

                

Achtergrondinformatie:

Het hoofd van FBI/Business Control heeft per 31 maart 2018 de IND verlaten. Er is gekozen voor om deze vacature tijdelijk in te vullen door externe inhuur terwijl de werving van een vaste vervanger loopt.

De termijn is voor een periode van 6 maanden met een optie tot verlenging van 6 maanden. De startdatum is zo snel als mogelijk.


Speelruimte/Kaders:

- strategische beleidslijnen en/of primaire doelstellingen

- wijze van aansturing, werkwijzen en inhoud van te leveren producten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

- beoordeling op efficiëntie en effectiviteit van leidinggeven en bruikbaarheid van producten en vormgeving en implementatie van processen


Contacten:

- de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van nieuwe producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken

- intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling van producten en vormgeving en implementatie van processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:

Locatie: Den Haag

Startdatum: zsm

Duur: 6 maanden

Optie op verlenging: 6 maanden

Inzet: 36 uur per week

Tarief: marktconform

Sluitingsdatum: 24-04-2018

Sluitingstijd: 14:00

Intakegesprek: NNB


Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).


N.B.

- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.

- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.