Interim opdracht: Business controller gezocht

Business controller - Financieel adviseur

Noord-Holland
Overheden
€ 60 tot € 90
32 uur
01 maart 2017
12 maanden
22 januari 2017

Functie omschrijving

Gezocht: interim business controller / financieel adviseur.

De afdeling Onderwijs en Leerplicht is de grootste afdeling van het organisatieonderdeel Onderwijs, Jeugden Zorg onder het cluster Sociaal van deze gemeente in Noord-Holland.

De afdeling staat door haar werk in de informatie branding van de maatschappelijke actualiteit en daarmee ook volop in de spotlights van politiek en samenleving. De afdeling treedt op als adviseur van het college van B&w en werkt samen met stadsdelen, schoolbesturen, welzijnsorganisaties, verschillende ministeries, inspecties en overkoepelende organisaties. 

De medewerkers zetten zich in op het brede terrein van onderwijs- en jeugdbeleid en zijn verantwoordelijk voor een groot aantal projecten en programma's. Speerpunten zijn onder meer de kwaliteit van het onderwijs, het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval en de ontwikkeling van Ouder- en Kindcentra. De afdeling telt ongeveer 140 medewerkers en bestaat uit vijf teams, te weten vroeg en voorschoolse educatie (VVE), primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (VO/MBO), Leerplicht en Onderwijshuisvesting. De collega komt te werken in het team VO/MBO.


Als financieel adviseur ben je de financieel-strategisch adviseur van het onderwijs team VO/MBO.

Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.