Interim opdracht: Business controller gezocht

Business controller

Hilversum (ICBO00067)

Open
36 uur
31 juli 2018
6 maanden
10 juli 2018

Functie omschrijving

Omschrijving Opdrachtgever:

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen. De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.


Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.


Onze kernwaarden:

Klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.


Omschrijving Opdracht:

Binnen het team vastgoed & Installaties is de gemeente Hilversum gestart met een project “basis op orde Vastgoed”. Het doel van het project Basis op orde is beter inzicht in de portefeuille vastgoed om zodoende beter te kunnen sturen én het exploitatieresultaat op vastgoed te verbeteren. Naast inzicht in de vastgoedportefeuille is het hiervoor ook nodig de financiële administratie aan te laten sluiten op de vastgoedadministratie, zodat we kunnen rapporteren op objectniveau, portefeuilleniveau en deelportefeuilleniveau.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Hilversum
Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: 3 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 10-07-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 16-07-2018 van 13:00 tot 17:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.