Interim opdracht: Business analyst gezocht

Business analyst

Omgeving Den Haag
Overheden
€ 85 tot € 100
40 uur
18 januari 2016
3 maanden
13 januari 2016

Functie omschrijving

Achtergrond van de functie Het meerjarig programma e-Dienstverlening is ingesteld om de dienstverlening en informatievoorziening van de opdrachtgever verregaand te digitaliseren. De reikwijdte voor het programma is end-to-end: van oriëntatiefase, via al dan niet geautomatiseerd beslissen, tot handhaving en bezwaar & beroep. In 2017 moeten bedrijven en particulieren goed, prettig en snel online interacties en transacties doen met de opdrachtgever, wat inhoudt dat diensten via internet kunnen worden aangevraagd en aangeboden. Dit sluit aan bij zowel de ambities van het Rijk en de opdrachtgever op het gebied van dienstverlening en digitalisering. In het programma e-Dienstverlening staan voor de opdrachtgever drie functies centraal: I) elektronische dienstverlening aan haar klanten (van aanvraag t/m bekendmaking) II) het waar mogelijk automatisch behandelen en beslissen van aanvragen III) digitaliseren van risicoprofielen Doel van de functie Als business analist maak je deel uit van het integraal ontwerpteam (verder: IOT) van het programma e-Dienstverlening dat uiteindelijk onder aansturing van de programmamanager staat. Het integraal ontwerpteam is een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor het opleveren van een dienstbeschrijving voor een bepaald product of dienst. Disciplines die deelnemen zijn o.a. vertegenwoordigers van de business, medewerkers met kennis van wet- en regelgeving, IV, architectuur, Service design en user experience en management informatie. Het team wijzigt qua samenstelling afhankelijk van de ontwerpfase waarin het zich bevindt en/of het product dat ontwikkeld wordt. Het IOT stelt een dienstbeschrijving en impactbepaling op t.a.v. de digitalisering van een end-2-end aanvraagproces (van aanvraag t/m uitreiking) voor een bepaald verblijfsdoel of voor een generieke component die voor meerdere typen aanvragen geldt. De dienstbeschrijving bevat een ontwikkelopdracht aan het realisatieproject IV en bevat een impactbepaling op de COPAFIJTH- onderdelen.

Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.