Download center

Accountancy Werk 2019

Het vijftiende beloningsonderzoek is er, dit jaar omgedoopt in ‘Accountancy Werk 2019’.

We proberen meer te bieden dan alleen een aantal tabellen met salarissen en de verschillen daarin tussen de diverse ledengroepen van de NBA. Het onderzoek gaat over beloning, maar ook over arbeidsvoorwaarden, tevredenheid met de functie, ambitie om van werkkring te veranderen, de balans tussen werk en privé en meer.

Samen met de NBA en ‘Accountant’ kijken we tevreden terug op deze reeks; door de jaren heen heeft dit onderzoek heldere conclusies opgeleverd over werken in de accountancy, goed maar druk!

In de toekomst gaan Alterim, ‘Accountant’ en de NBA in een andere vorm aandacht geven aan beloning, arbeidsvoorwaarden en werkdruk. Voor nu deze vertrouwde vorm, voor accountants en hun werkgevers en accountancy studenten.


Accountancy Werk 2019 downloaden

Accountancy beloningsonderzoek 2018

Dit jaarlijkse onderzoek gaat over meer dan alleen de euro’s die maandelijks worden toebedeeld. Het gaat ook over de balans tussen werk en privé, over loopbaanmogelijkheden, ambities en het totaal aan arbeidsvoorwaarden.

Zeker de jongere generatie accountants hecht minder aan beloning dan in het verleden, het is de generatie die is gewend aan delen: de Airbnb-vakantie-woning, de deelauto, de deelfiets. Die verminderde belangstelling voor beloning blijkt echter maar beperkt uit dit onderzoek, dat vaak kleine verschuivingen vaststelt ten opzichte van eerdere jaren. 

De groeiende behoefte aan accountants en moeilijk vervulbare vacatures brengen niet alleen werkdruk met zich mee maar ook goed nieuws: deze schaarste vertaalt zich nu ook eindelijk in een stijgende beloning.

Het Accountancy beloningsonderzoek is een uitgave van Accountant, magazine van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), in samenwerking met Alterim.


Accountancy beloningsonderzoek 2018 downloaden

Algemene modelovereenkomst Intermediair - ZZP'er

Door nieuwe wetgeving is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 verdwenen. Intermediairs en opdrachtnemers kunnen vanaf dat moment hun arbeidsrelatie vastleggen in een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld. Zo is er zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. De wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA). 

In de bijlage treft u een bruikbare modelovereenkomst voor bemiddelaars aan.

Algemene modelovereenkomst Intermediair - ZZP'er downloaden

Algemene modelovereenkomst Opdrachtgever - ZZP'er

Door nieuwe wetgeving is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 verdwenen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf dat moment hun arbeidsrelatie vastleggen in een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld. Zo is er zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. De wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA). 

In de bijlage treft u een algemeen bruikbare modelovereenkomst aan.


Algemene modelovereenkomst Opdrachtgever - ZZP'er downloaden

Accountancy beloningsonderzoek 2017

De arbeidsmarkt voor accountants staat flink onder druk, zo blijkt uit tal van publicaties. Ondanks de steeds verdergaande digitalisering lijkt er meer behoefte aan accountants dan ooit tevoren. Door gebrek aan capaciteit trekken kantoren zich noodgedwongen terug uit sommige markten, zoals bij gemeenten en woningcorporaties het geval is.

Het accountants vak wordt ondertussen geplaagd door kritische rapporten van toezichthouder AFM en berichten in de media over de kwaliteit van de (openbare) beroepsuitoefening. Dat maakt studenten huiverig en zo wordt talent op termijn nog schaarser. Dat vertaalt zich in dit onderzoek overigens nog niet in duidelijk hogere salarissen.

Lees alles terug in de 13e editie van het Accountancy Beloningsonderzoek, een initiatief van Alterim en Accountant en uitgevoerd samen met de NBA en de Vereniging van Accountancystudenten (VAS).  

Accountancy beloningsonderzoek 2017 downloaden

Alterim Arbeidsmarktindex

Arbeidsmarktindex 

Alterim presenteert de uitkomsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht onderzoek onder 514 hoog opgeleide financiële professionals leidt tot interessante gegevens en nieuwe gezichtspunten. Onderwerpen van onderzoek zijn de arbeidsmobiliteit en de actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor ervaren financials.

Alterim Arbeidsmarktindex downloaden